NBS
Центар за размену података

Учлањење у систем

Увод

Да бисте се учланили у систем могуће је да извршите следеће операције:

  • Учлањење клијента (правног лица) у систем,
  • Учлањење корисника у систем.

Учлањење клијента (правног лица) у систем

Да би сте извршили ову операцију урадите следеће кораке:

  • На почетној страни, у секцији Чланство у систему изаберите опцију Процес учлањења правног лица у Центар за размену података Народне банке Србије,
  • Испратите процедуру описану на страници.

Када се учлањујете на овај начин, претпоставка је да је правно лице у чије име желите да се учланите у систем , није члан ситема. Правно лице се само једанпут може регистровати у систему.
Овлашћено лице које подноси захтев у име правног лица, по успешном учлањењу у систем, добија право да буде Администратор клијента.

Учлањење корисника у систем

Да би сте извршили ову операцију урадите следеће кораке:

  • На почетној страни, у секцији Чланство у систему изаберите опцију Процес учлањења корисника у Центар за размену података Народне банке Србије,
  • Испратите процедуру описану на страници.

Када се учлањујете на овај начин, претпоставка је да је правно лице у чије име желите да се учланите у систем , већ буде учлањено у систем.