NBS
Центар за размену података

Опште напомене

О систему

Центар за размену података Народне банке Србије је апликација која регистрованим клијентима Народне банке Србије омогућава размену података с Народном банком Србије. Регистровани клијенти могу извршити следеће акције:

 • аутентификација корисника,
 • управљање личним подацима,
 • размена података с Народном банком Србије, и
 • преглед информација о подацима размењеним с Народном банком Србије.

Након логовања на систем клијенти имају право приступа оним групама извештаја за које су ауторизовани.

Достављање извештаја

После успешног логовања на систем корисници имају право приступа само оним групама извештаја за које су овлашћени.

За сваки извештај који се доставља Народној банци Србије може бити дефинисан један од следећих начина провере дигиталног сертификата којим је извештај потписан:

 • нема провере дигиталног потписа,
 • проверава се дигитални потпис, и
 • проверавају се дигитални потпис и параметри сертификата.

Нема провере дигиталног потписа

Уколико се не захтева да извештај који се доставља Народној банци Србије буде дигитално потписан, при достављању извештаја проверава се:

 • да ли је корисник исправно логован и да ли је његов кориснички налог активан,
 • да ли назив фајла који се шаље одговара дефинисаној конвенцији именовања за тај тип извештаја, и
 • да ли је корисник ауторизован да шаље дефинисани тип извештаја.

Проверава се дигитални потпис

Уколико се захтева да се за извештај који се доставља Народној банци Србије проверава дигитални потпис, при достављању извештаја проверава се следеће:

 • да ли је корисник исправно логован и да ли је његов кориснички налог активан,
 • да ли назив фајла који се шаље одговара дефинисаној конвенцији именовања за тај тип извештаја,
 • да ли је корисник ауторизован да шаље дефинисани тип извештаја, и
 • да ли је дигитални потпис којим је документ потписан валидан.

Проверавају се дигитални потпис и параметри сертификата

Уколико се захтева да се за извештај који се доставља Народној банци Србије проверавају и дигитални потпис и параметри сертификата регистровани у систему, при достављању извештаја проверава се следеће:

 • да ли је корисник исправно логован и да ли је његов кориснички налог активан,
 • да ли назив фајла који се шаље одговара дефинисаној конвенцији именовања за тај тип извештаја,
 • да ли је корисник ауторизован да шаље дефинисани тип извештаја,
 • да ли је дигитални потпис с којим је документ потписан валидан, и
 • да ли је документ потписан оним сертификатом који је регистровани корисник навео у својим личним подешавањима преко апликације.