NBS
Центар за размену података

Управљање корисницима

Увод

Да бисте управљали корисницима, изаберите опцију Администрација -> Корисници из менија апликације.

Ова опција ће вам бити доступна само уколико сте на систем улоговани са корисничким налогом коме је додељена улога Администратор клијента.

Могуће је извршити следеће операције:

 • преглед листе корисника и детаљних података за сваког корисника,
 • креирање корисничког налога,
 • промена типа корисника,
 • поновно слање нотификационог емаила за учлањење у систем,
 • откључавање корисничког налога,
 • блокирање корисничког налога,
 • деблокирање корисничког налога,
 • додавање права приступа категорији извештаја за корисника,
 • одузимање права приступа категорији извештаја за корисника.

Преглед листе корисника и детаљних података за сваког корисника

Да бисте извршили преглед листе корисника и преглед детаљних података за сваког корисника, одрадите следеће кораке:

 • изаберите опцију Администрација -> Корисници из менија апликације,
 • изаберите линк Детаљи, у листи корисника, за корисника чије детаљне податке желите да видите.

Креирање корисничког налога

Да бисте извршили ову операцију, одрадите следеће кораке:

 • изаберите опцију Администрација -> Корисници из менија апликације,
 • изаберите линк Детаљи, у листи корисника, за корисника чије детаљне податке желите да видите,
 • изаберите линк Креирање корисничког налога,
 • уколико је акција успешно извршена бићете о томе адекватно обавештени.

У систему ће бити регистрован корисничи налог, за изабраног корисника. На електронску пошту регистровану у захтеву биће прослеђено обавештење о учлањењу у систем.

Промена типа корисника

Да бисте извршили ову операцију, одрадите следеће кораке:

 • изаберите опцију Администрација -> Корисници из менија апликације,
 • изаберите линк Детаљи, у листи корисника, за корисника чије детаљне податке желите да видите,
 • изаберите линк Промена типа корисника,
 • уколико је акција успешно извршена бићете о томе адекватно обавештени.

Поновно слање нотификационог емаила за учлањење у систем

Да бисте извршили ову операцију, одрадите следеће кораке:

 • изаберите опцију Администрација -> Корисници из менија апликације,
 • изаберите линк Детаљи, у листи корисника, за корисника чије детаљне податке желите да видите,
 • изаберите линк Поновно слање нотификационог емаила за учлањење у систем,
 • уколико је акција успешно извршена бићете о томе адекватно обавештени.

На електронску пошту корисника биће извршено слање нотификационог емаила за учлањење у систем.

Откључавање корисничког налога

Да бисте извршили ову операцију, одрадите следеће кораке:

 • изаберите опцију Администрација -> Корисници из менија апликације,
 • изаберите линк Детаљи, у листи корисника, за корисника чије детаљне податке желите да видите,
 • изаберите линк Откључавање корисничког налога,
 • уколико је акција успешно извршена бићете о томе адекватно обавештени.

Блокирање корисничког налога

Да бисте извршили ову операцију, одрадите следеће кораке:

 • изаберите опцију Администрација -> Корисници из менија апликације,
 • изаберите линк Детаљи, у листи корисника, за корисника чије детаљне податке желите да видите,
 • изаберите линк Блокирање корисничког налога,
 • уколико је акција успешно извршена бићете о томе адекватно обавештени.

Деблокирање корисничког налога

Да бисте извршили ову операцију, одрадите следеће кораке:

 • изаберите опцију Администрација -> Корисници из менија апликације,
 • изаберите линк Детаљи, у листи корисника, за корисника чије детаљне податке желите да видите,
 • изаберите линк Деблокирање корисничког налога,
 • уколико је акција успешно извршена бићете о томе адекватно обавештени.

Додавање права приступа категорији извештаја за корисника

Да бисте извршили додавање права приступа категорији извештаја за корисника, одрадите следеће кораке:

 • изаберите опцију Администрација -> Корисници из менија апликације,
 • изаберите линк Детаљи, у листи корисника, за корисника чије детаљне податке желите да видите,
 • изаберите секцију, Подаци о категоријама извештаја,
 • кликните на опцију, Креирање,
 • отвориће се страница Креирање везе између корисника и категорије извештаја,
 • изаберите из падајуће листе категорију извештаја коју желите да придружите кориснику (ту ће бити приказане само оне категорије извештаја које су придружене клијенту),
 • кликните на дугме Снимање.

Уколико су сви параметри исправно унети, бићете обавештени о успешно спроведеној акцији.

Уколико неки од унетих параметара нису исправни или се догодила нека грешка, бићете о томе обавештени.

Одузимање права приступа категорији извештаја за корисника

Да бисте извршили одузимање права приступа категорији извештаја за корисника, одрадите следеће кораке:

 • изаберите опцију Администрација -> Корисници из менија апликације,
 • изаберите линк Детаљи, у листи корисника, за корисника чије детаљне податке желите да видите,
 • изаберите секцију, Подаци о категоријама извештаја,
 • кликните на опцију, Брисање,
 • отвориће се страница Брисање везе између корисника и категорије извештаја,
 • кликните на дугме Снимање.

Уколико су сви параметри исправно унети, бићете обавештени о успешно спроведеној акцији.

Уколико неки од унетих параметара нису исправни или се догодила нека грешка, бићете о томе обавештени.