NBS
Центар за размену података

Пословне функције које могу бити захтеване

Достављање извештаја по основу одлуке о обавези извештавања везано за пословање са хартијама од вредности

Ова пословна функција може бити одобрена само правним лицима која подлежу одлуци о обавези извештавања везано за пословање са хартијама од вредности.

Достављање извештаја јавних извршитеља

Ова пословна функција може бити одобрена само јавним извршитељима регистрованим на територији републике Србије, који су чланови коморе јавних извршитеља.

Достављање извештаја друштава за посредовање у осигурању

Ова пословна функција може бити одобрена само друштвима за посредовање у осигурању.

Достављање извештаја платних институција

Ова пословна функција може бити одобрена само регистрованим платним инститиуцијама.

Достављање извештаја о капиталу и адекватности капитала

Ова пословна функција може бити додељена само обвезницима извештавања о капиталу и адекватности капитала. У складу са важећим правним актима, то су Платне институције и Институције електронског новца.

Достављање извештаја о банкарској групи

Ова пословна функција може бити додељена само Обвезницима извештавања о банкарској групи, у складу са важећом регулативом.

Достављање извештаја пореске управе

Ова пословна функција може бити одобрена само пореској управи миннистарства финансија.

Достављање извештаја судова

Ова пословна функција може бити одобрена само судовима регистрованим на територији републике Србије.

Достављање извештаја локалних пореских администрација

Ова пословна функција може бити одобрена само локалним пореским администрацијама регистрованим на територији републике Србије.

Достављање упитника о информационим системима фин. институција

Ова пословна функција може бити одобрена само правним лицима која подлежу одлуци о обавези извештавања по основу достављања упитника о информационим системима финансијских институција.

Достављање извештаја о накнадама пружалаца платних услуга

Ова пословна функција може бити одобрена само правним лицима која подлежу одлуци о обавези извештавања по основу достављања извештаја о накнадама пружалаца платних услуга.

Достављање извештаја о приговорима на рад давалаца финансијских услуга

Ова пословна функција може бити одобрена само платним институцијама и институцијама електронског новца, које достављају извештаје о броју приговора корисника финансијских услуга, а у складу са одлуком која прописује поступак по приговору и притужби корисника финансијских услуга.

Достављање извештаја који се односе на обраду новчаница и кованог новца који гласе на евро

Ова пословна функција може бити одобрена само платним институцијама и овлашћеним мењачима који достављају извештаје који се односе на обраду новчаница и кованог новца који гласе на евро по основу Одлуке о поступању новцем за који постоји сумња да је фалсификован.

Достављање извештаја о новчаним дознакама

Ова пословна функција може бити одобрена платним институцијама и институцијама електронског новца.

Достављање извештаја Безбедносне информативне агенције
Достављање извештаја за евиденцију ималаца виртуелних валута

Ова пословна функција може бити одобрена само правним лицима која подлежу одлуци о обавези извештавања по основу достављања извештаја везаних за евиденцију ималаца виртуелних валута.

Достављање извештаја Агенције за спречавање корупције

Ова пословна функција може бити одобрена само Агенцији за спречавање корупције.