NBS
Центар за размену података

Категорије клијената

Обвезници извештавања по основу по основу одлуке о обавези извештавања за послове са хартијама од вредности

Овој категорији клијената могу припадати само правна лица која су обвезници извештавања по основу одлуке о обавези извештавања за послове са хартијама од вредности.

Јавни извршитељи

Овој категорији клијената могу припадати само јавни извршитељи регистровани у комори јавних извршитеља републике Србије.

Комора извршитеља

Овој категорији клијената може припадати Комора приватних извршитеља.

Финансијске институције - ЦРХОВ

Овој категорији клијената може припадати Централни регистар хартија од вредности.

Друштва за посредовање у осигурању

Овој категорији клијената могу припадати само правна лица која су регистрованa као друштва за посредовање у осигурању.

Платне институције

Овој категорији клијената могу припадати само регистроване платне институције.

Обвезници извештавања о капиталу и адекватности капитала

Овој категорији клијената могу припадати само Обвезници извештавања о капиталу и адекватности капитала, у складу са законодавном регулативом.

Обвезници извештавања о банкарској групи

Овој категорији клијената могу припадати само Обвезници извештавања о банкарској групи, у складу са важећим прописима.

Пореска управа министарства финансија

Овој категорији клијената може припадати само пореска управа министарства финансија.

Управа за спречавање прања новца министарства финансија

Овој категорији клијената може припадати само управа за спречавање прања новца, министарства финансија.

Судови

Овој категорији клијената могу припадати само судови регистровани на територији републике Србије.

Министарство унутрашњих послова

Овој категорији клијената може припадати само Министарство унутрашњих послова републике Србије.

Локалне пореске администрације

У овој категорији могу да се налазе искључиво локалне пореске администрације регистроване на територији републике Србије.

Обвезници извештавања о кредитним пословнима са иностранством
Овој категорији припадају обвезници извештавања о кредитним пословнима са иностранством.
Обвезници извештавања по основу достављања упитника о информационим системима фин. институција

Овој категорији припадају обвезници извештавања по основу достављања упитника о информационим системима финaнсијских институција.

Обвезници извештавања о накнадама пружалаца платних услуга
Овој категорији припадају обвезници извештавања о накнадама пружалаца платних услуга.
Обвезници извештавања о приговорима на рад давалаца финансијских услуга

Овој категорији припадају платне институције и институције електронског новца као обвезници извештавања по основу достављања извештаја о приговорима на рад давалаца финансијских услуга.

Обвезници извештавања о поступању са новцем за који се сумња да је фалсификован

Овој категорији припадају пружаоци платних услуга и овлашћени мењача по основу Одлуке o поступању новцем за који постоји сумња да је фалсификован.

Правна лица којима је одобрено достављање електронских фактура

Овој категорији припадају правна лица којима су стручне службе НБС одобриле достављање електронских фактура.

Обвезници извештавања везано за новчане дознаке

Овој категорији припадају правна лица којима су стручне службе НБС одобриле достављање изввештја о новчаним дознакама.

Безбедносно информативна агенција

Овој категорији клијената може припадати само Безбедносно информативна агенција Републике Србије.

Обвезници извештавања за евиденцију ималаца виртуелних валута

Овој категорији припадају обвезници извештавања за евиденцију ималаца виртуeлних валута

Агенција за спречавање корупције

Овој категорији клијената може припадати само Агенција за спречавање корупције.