NBS
Центар за размену података

Управљање личним подацима

Увод

Да бисте видели личне податке који су придружени вашем корисничком налогу, изаберите опцију Администрација -> Лични подаци из менија апликације.

Подаци које можете видети су распоређене у неколико група података:

 • Основни подаци,
 • Подаци о клијенту,
 • Подаци о улогама у систему,
 • Подаци о повезаним категоријама извештаја,
 • Подаци о дигиталним сертификатима, и
 • Остали повезани подаци.

Могуће је извршити следеће операције над подацима:

 • промена лозинке,
 • промена електронске поште, и
 • промена података о сертификатима.

Промена лозинке

Да бисте извршили промену корисничке лозинке, одрадите следеће кораке:

 • изаберите опцију Администрација -> Лични подаци из менија апликације,
 • изаберите линк Промена лозинке,
 • укуцајте текућу корисничку лозинку,
 • укуцајте нову лозинку,
 • укуцајте нову лозинку поново, и
 • килкните на дугме Снимање.

Уколико су сви параметри исправно унети, бићете обавештени о успешно спроведеној акцији.

Уколико неки од унетих параметара нису исправни или се догодила нека грешка, бићете о томе обавештени.

Промена електронске поште

Да бисте извршили промену електронске поште одрадите следеће кораке:

 • изаберите опцију Администрација -> Лични подаци из менија апликације,
 • изаберите линк Промена електронске поште,
 • укуцајте нову електронску пошту, и
 • кликните на дугме Снимање.

Уколико су сви параметри исправно унети, бићете обавештени о успешно спроведеној акцији.

Уколико неки од унетих параметара нису исправни или се догодила нека грешка, бићете о томе обавештени.

Промена података о сертификатима

Да бисте извршили промену података о сертификатима одрадите следеће кораке:

 • изаберите опцију Администрација -> Лични подаци из менија апликације,
 • изаберите одељак Подаци о дигиталним сертификатима,
 • изаберите опцију Креирање, уколико желите да креирате нов сертификат
  или опцију Ажурирање поред одговарајућег сертификата који се налази у листи сертификата, уколико желите да ажурирате параметре раније унетог сертификата,
 • отвориће се страница Креирање сертификата или Ажурирање сертификата у зависности од претходно изабране опције,
 • изаберите издаваоца сертификата из падајуће листе,
 • укуцајте серијски број сертификата, и
 • кликните на дугме Снимање.

Уколико су сви параметри исправно унети, бићете обавештени о успешно спроведеној акцији.

Уколико неки од унетих параметара нису исправни или се догодила нека грешка, бићете о томе обавештени.

Напомена:
У пољу серијски број сертификата треба да унесете ону вредност која се налази у вашем дигиталном сертификату у пољу Serial number.
Серијски број сертификата треба да буде унет без бланко карактера.

Пример - преглед атрибута дигиталног сертификата