NBS
Центар за размену података

Пример - потписивање PDF документа програмом JSignPdf

1. Покрените програм JSignPdf. Отвориће се главни прозор програма.
NBS

2. Изаберите опцију Advanced view.
Кликните на дугме Load keys, а потом из падајуће листе Key alias изаберите ваш квалификовани сертификат.
У падајућој листи Certification Level потребно је да буде изабрана опција No changes allowed.
Поред поља Input PDF file кликнути на дугме Browse… и изабрати фајл који желите да потпишете.
Поред поља Output PDF file кликнути на дугме Browse… и изабрати име и локацију где ће потисани фајл бити снимљен.
Кликните на дугме Sign It.
NBS

4.Појавиће се прозор који ће захтевати унос вашег PIN кода.
Уколико је пин код валидно унесен појавиће се прозор у коме ћете бити извештени о резултату процеса потписивања.
Уколико је процес потписивања успешно завршен, у последњем реду овог дијалога писаће Finished: Signature succesfully created.
NBS