NBS
Центар за размену података

Захтев за учлањење правног лица у систем Центар за размену података Народне банке Србије

Разлог учлањења
Важно је да изаберете валидан разлог учлањења у систем, како би стручна служба могла да вам одобри приступ.
Подаци о правном лицу
Контакт подаци овлашћеног физичког лица
Поверљиви подаци
Унос кода приказаног на слици