NBS
Центар за размену података

Процес учлањења правног лица у Центар за размену података Народне банке Србије

Да би сте се учланили у систем Центар за размену података Народне банке Србије потребно је да извршите следеће:

Напомена:
Учлањењем у систем корисник аутоматски стиче право коришћења услуга из система Центар за размену података.
Право за достављање или преузимање одговарајућих типова извештаја, одобравају надлежне службе Народне банке Србије, по посебним процедурама дефинисаним за сваку категорију извештаја.