NBS
Центар за размену података

Процес учлањења корисника у Центар за размену података Народне банке Србије

Да би сте извршили Процес учлањења корисника у Центар за размену података Народне банке Србије, потребно је да извршите следеће:

Напомена:
Учлањењем у систем корисник аутоматски стиче право коришћења услуга из система Центар за размену података.
Право за достављање или преузимање одговарајућих типова извештаја, одобравају надележни администратори правног лица, и то из скупа оних категорија извештаја, које су надлежне службе Народне банке Србије, доделиле правном лицу.